Katedra pružnosti a pevnosti VŠB-TU Ostrava se podílela od roku 2000 na organizaci následujících konferencí a setkání:

Společně s některými dalšími katedrami VŠB-TUO řešila tyto investiční projekty: