Původní stav počítačové učebny

Učebna v roce 2009

Finální stav počítačové učebny - leden 2010

Učebna F209 v roce 2010

Finální stav: servery a diskové pole, CIT sál Fakultní servery

Zakoupené výpočetní servery Zakoupené diskové pole

Finální stav: frézka

Frézka pro SRP