INFORMACE

Cílem již devátého ročníku mezinárodní konference Aplikovaná mechanika je setkání a profesní rozvoj doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (do cca 36 let). Účastníci konference získají přehled o aktuálně řešené problematice v oblasti mechaniky těles. Řešené úlohy související s podporou výzkumu a vývoje nejen v průmyslové oblasti budou prezentovány formou přednášek v Hotelu Petr Bezruč Malenovice, který se nachází v malebném prostředí nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd. Záštitu nad touto konferecí převzali rektor VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. a děkan fakulty strojní prof. Ing. Petr Horyl, CSc.

Zaměření:
 • pružnost - pevnost a plasticita
 • spolehlivost konstrukcí
 • lomová mechanika, únava materiálu, creep a teplotní namáhání
 • dynamika, kinematika
 • experimentální mechanika
 • numerické metody v mechanice
 • biomechanika, mechanika tekutin
 • zjišťování mechanických vlastností materiálů, konstrukce zkušebních strojů
 • mechanika hornin a zemin
Jednací jazyk:
čeština, slovenština, polština a angličtina.
Vložné:

Vložné na konferenci je pro všechny účastníky 2300,-Kč a nezahrnuje ubytování a stravování. Maximální výše celkového konferenčního poplatku je 4700,-Kč (za předpokladu požadavku ubytování během celého programu konference). Výše konferenčního poplatku se odvíjí od zvoleného počtu dní a jídel při dokončení registrace na www stránkách konference.

Bankovní spojení a další údaje nutné pro zaslání platby budou zaslány každému účastníkovi e-mailem po dokončení jeho závazné registrace.

Sborník:

V ceně jednoho vložného je možno publikovat ve sborníku konference maximálně dva příspěvky. Sborník konference bude obsahovat dvoustránkové rozšířené abstrakty v jazyce anglickém. Plné texty článků budou vydány na CD-ROM a mohou být v libovolném jednacím jazyce konference. Instrukce a šablony pro tvorbu a zaslání příspěvku jsou zde.

Důležité termíny:

15. leden 2007 - ukončení registrace účastníků konference. Všichni zájemci o účast na konferenci se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře na www stránkách konference http://aplmech.vsb.cz
31. leden 2007 - oznámení o přijetí příspěvků.
15. únor 2007 - zaslání příspěvku, dokončení závazné registrace a uhrazení konferenčního poplatku.

Vědecký výbor konference:
 • prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
 • prof. Ing. Petr Horyl, CSc.
 • prof. Ing. Josef Kučera, CSc.
 • prof. Ing. Jiří Lenert, CSc.
 • prof. Ing. Pavel Macura, CSc.
 • prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.
 • doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
 • doc. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Organizační výbor konference:
 • Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., ING-PAED IGIP
 • Ing. Radim Halama, Ph.D.
 • Dr. Ing. Ludmila Adámková
 • Ing. František Fojtík
 • Ing. Martin Fusek
 • Ing. Jaroslav Rojíček
 • Věra Hromádková
 • Jan Hrabec