PROGRAM KONFERENCE

Rámcový program konference Aplikovaná mechanika:

Pondělí / Monday
10:00 – 15:00  Registrace účastníků / Registration of participants
15:00 – 15:30  Otevření konference / Ceremonial opening
15:30 – 16:00  Keynote lectures
16:30 – 18:30  Přednášky blok A (Sekce 1) / Lectures
Úterý / Tuesday
8:00 – 10:00  Přednášky blok B (Sekce 1, Sekce 2) / Lectures
10:15 – 12:00  Přednášky blok C (Sekce 1, Sekce 2) / Lectures
13:30 – 15:30  Přednášky blok D (Sekce 1, Sekce 2) / Lectures
15:30 – 15:45  Přednášky blok E (Sekce 1, Sekce 2) / Lectures
Středa / Wednesday
8:00 – 9:45  Přednášky blok F (Sekce 1, Sekce 2) / Lectures
10:00 – 11:30  Přednášky blok G (Sekce 1, Sekce 2) / Lectures
13:00 – 19:00  Výlet
19:30  Společenský večer
Čtvrtek / Thursday
8:30 – 10:30  Přednášky blok H (Sekce 1) / Lectures
11:00 – 11:30  Slavnostní uzavření konference / Ceremonial Closing

Podrobný program je zde.