KATEDRA PRUŽNOSTI A PEVNOSTI, FAKULTA STROJNÍ
VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

pořádá

pod záštitou rektora VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Iva Vondráka, CSc.

a děkana Fakulty strojní VŠB-TUO
doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D.

15. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

APLIKOVANÁ MECHANIKA 2013

Hotel Lanterna
HOTEL LANTERNA, VELKÉ KARLOVICE, 15.-18.4.2013