INFORMACE

Cílem již patnáctého ročníku mezinárodní konference Aplikovaná mechanika je setkání a profesní rozvoj doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Účastníci konference získají přehled o aktuálně řešené problematice v oblasti mechaniky těles. Řešené úlohy související s podporou výzkumu a vývoje nejen v průmyslové oblasti budou prezentovány formou přednášek ve Spa hotelu Lanterna, který se nachází v malebné krajině Beskyd poblíž slovenských hranic. Záštitu nad touto konferecí převzali rektor VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a děkan fakulty strojní doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

Zaměření:
 • pružnost - pevnost a plasticita
 • spolehlivost konstrukcí
 • lomová mechanika, únava materiálu, creep a teplotní namáhání
 • dynamika, kinematika
 • experimentální mechanika
 • numerické metody v mechanice
 • biomechanika, mechanika tekutin
 • zkoušení mechanických vlastností materiálů, konstrukce zkušebních strojů
 • mechanika hornin a zemin
Jednací jazyk:
čeština, slovenština, polština a angličtina.
Vložné:

Registrační poplatek je podle zákona číslo 526/90 Sb. na základě předpokládaných nákladů stanoven ve výši 3500,- Kč. Poplatek musí být hrazen bankovním převodem na účet:

ČSOB Ostrava, Holarova 5, 702 00, Ostrava 1, ČR
č.účtu: 127089559/0300
IBAN: CZ23 0300 0000 0001 2708 9559
SWIFT: CEKOCZPP
variabilní symbol: 339306
specifický symbol: …… (ID účastníka)

Originální ID bylo zasláno automaticky každému účastníku při registraci na konferenci. Při hromadné platbě na platebním příkazu, prosím, uveďte v poznámce pro příjemce všechna ID účastníků, za které je poplatek hrazen. Registrační poplatek zahrnuje stravování a vložné. Součástí vložného jsou organizační náklady konference, náklady na občerstvení, 1 CD, náklady na doprovodné akce v rámci konference.

Každému autorovi/spoluautorovi příspěvku, jenž bude otištěn ve speciálním čísle časopisu Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, Řada strojní bude zaslán jeden výtisk uvedeného čísla.

Ubytování se hradí po příjezdu. Cena ubytování ve dvoulůžkovém pokoji činí 1150,- Kč/osobu a noc při obsazení dvěma osobami, se snídaní formou švédských stolů, neomezeným vstupem do bazénu, L-Spa přímo v hotelu Lanterna s neomezeným vstupem do termálních bazénů a wellness hotelu Horal (termální bazény, saunový svět a kardio-fitness).

V případě obsazení dvoulůžkového pokoje pouze jednou osobou je cena 1700,- Kč/osoba a noc. V případě neúčasti účastníka nebude poplatek vrácen, je však možné vyslat zástupce. Konference se mohou zúčastnit i doprovázející osoby. Jejich program a rozsah požadovaných služeb je nutno dohodnout zvlášť s organizátory konference, dohodnutý poplatek bude uhrazen v hotovosti v místě konání konference.

Sborník:

V ceně jednoho vložného je možno publikovat ve sborníku konference pouze jeden příspěvek. Sborník konference bude vydán na CD-ROM a bude obsahovat dvoustránkové rozšířené abstrakty napsané v libovolném jednacím jazyce konference. Každému účastníku konference bude umožněno zaslat plnou verzi příspěvku k publikaci ve Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO, řada strojní, což je časopis uvedený v pozitivním seznamu RVVI ČR. Každý příspěvek bude podroben standardnímu recenznímu řízení časopisu. Speciální číslo časopisu (3/2013) vyjde až po uzavření recenzního řízení.

Důležité termíny:

14. únor 2013 - ukončení registrace účastníků konference. Všichni zájemci o účast na konferenci se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře na www stránkách konference http://aplmech.vsb.cz/am2013/

25. únor 2013 - oznámení o přijetí abstraktu příspěvku.

11. březen 2013 - zaslání rozšířeného abstraktu příspěvku, dokončení závazné registrace a uhrazení konferenčního poplatku.

18. březen 2013 - zaslání plné verze příspěvku pro publikaci v časopise.

Vědecký výbor konference:
 • Vítězslav Adámek, Katedra mechaniky, FAV ZČU, Plzeň
 • Pawel Bachorz, Katedra aplikované mechaniky, FME SUT, Gliwice (Polsko)
 • Jiří Blekta, Katedra aplikované mechaniky, FS TUL, Liberec
 • Miroslav Byrtus, Katedra mechaniky, FAV ZČU, Plzeň
 • Lukáš Čapek, Katedra aplikované mechaniky, FS TUL, Liberec
 • Karel Frydrýšek, Katedra pružnosti a pevnosti, VŠB-TUO, Ostrava
 • Michal Hajžman, Katedra mechaniky, FAV ZČU, Plzeň
 • Radim Halama, Katedra pružnosti a pevnosti, FS, VŠB-TUO, Ostrava
 • Pavel Hutař, Institut fyziky materiálů AV ČR, Brno
 • Luděk Hynčík, Nové technologie - Výzkumné centrum, FAV ZČU, Plzeň
 • Roland Jančo, Institut aplikované mechaniky a mechatroniky, FS SUT, Bratislava (Slovensko)
 • Pawel Jureczko, Katedra aplikované mechaniky, FME SUT, Gliwice (Polsko)
 • Vladimír Lukeš, Katedra mechaniky, FAV ZČU, Plzeň
 • Luboš Náhlík, Institut fyziky materiálů AV ČR, Brno
 • Jan Papuga, Katedra mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, ČVUT, Praha
 • Jan Vimmr, Katedra mechaniky, FAV ZČU, Plzeň
Organizační výbor konference:
 • Radim Halama
 • Jana Przeczková
 • Josef Sedlák
 • Michal Šofer
 • Richard Klučka
 • Milan Sivera
 • Luboš Pečenka
 • František Fojtík

 • Série konferencí Aplikovaná Mechanika:
 • 1. ročník - 1999 - 16.3-18.3., Brno, Česká Republika
 • 2. ročník - 2000 - 3.4-6.4., Liberec, Česká Republika
 • 3. ročník - 2001 - 2.4.-5.4., Nečtiny, Česká Republika
 • 4. ročník - 2002 - 8.4.-11.4., Ostrava, Česká Republika
 • 5. ročník - 2003 - 24.3.-27.3., Jaworzynka, Polská Republika
 • 6. ročník - 2004 - 22.3.-25.3., Kočovce, Slovenská Republika
 • 7. ročník - 2005 - 29.3.-1.4., Ostrava, Česká Republika
 • 8. ročník - 2006 - 3.4.-5.4., Srní, Česká Republika
 • 9. ročník - 2007 - 16.4.-19.4., Malenovice, Česká Republika
 • 10. ročník - 2008 - 7.4.-10.4., Wisla, Polská Republika
 • 11. ročník - 2009 - 6.4.-8.4., Smolenice, Slovenská Republika
 • 12. ročník - 2010 - 19.4.-21.4., Jablonec nad Nisou, Česká Republika
 • 13. ročník - 2011 - 18.4.-20.4., Velké Bílovice, Česká Republika
 • 14. ročník - 2012 - 16.4-18.4., Plzeň, Česká Republika
 • 15. ročník - 2013 - 15.4.-18.4., Velké Karlovice, Česká Republika