TERMÍNY

14. únor 2013 - ukončení registrace účastníků konference. Všichni zájemci o účast na konferenci se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře na www stránkách konference http://aplmech.vsb.cz/am2013/

15. únor 2013 - oznámení o přijetí abstraktu příspěvku.

11. březen 2013 - zaslání rozšířeného abstraktu příspěvku, dokončení závazné registrace a uhrazení konferenčního poplatku.

18. březen 2013 - zaslání plné verze příspěvku pro publikaci v časopise.