KATEDRA PRUŽNOSTI A PEVNOSTI, FAKULTA STROJNÍ
VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

pořádá

pod záštitou rektora
prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc.

a děkana
prof. Ing. Petra Horyla, CSc.

z pověření

ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU

46. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA NAPĚTÍ 2008

Hotel Mesit
HOTEL MESIT, HORNÍ BEČVA, 2.-5.6.2008