Jméno :Ing. Zdeněk Padovec
Název :EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF SPRINGBACK ANGLE OF COMPOSITE PLATE WITH AND WITHOUT RECRYSTALLIZATION EFFECT
Autoři :PADOVEC Z., DVOŘÁK M., RŮŽIČKA M.
Abstrakt :Článek se zabývá porovnáním měření deformace uhlíkového kompozitu s termoplastickou matricí (PPS) bez rekrystalizačního efektu - do 90°C (měření pomocí laserového profilometru a sond na optické měření vzdálenosti) a s rekrystalizačním efektem - do 175°C (měření pomocí optického FBG sensoru a zpracování obrazu). Obě měření jsou porovnána s predikovanými daty ze softwaru "Springback", který byl vyvinut na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS, ČVUT.