Jméno :Ing. Matúš Kalina
Název :STRAIN AND DEFORMATION FIELD ANALYSIS BY METHOD ESPI WITH USE OF FIXTURE FOR SHEAR EXAMINATION ARCAN
Autoři :KALINA, M., ŠIMČÁK, F.
Abstrakt :Článok popisuje možnosti využitia optickej interferenčnej metódy pri aplikácii systému ESPI Q-100 pre analýzu deformačných a napäťových stavov na povrchu plochých vzoriek namáhaných prevažne šmykovou deformáciou. Pre vyvolanie tohto napäťového stavu bol navrhnutý prípravok štandardne používaný pre šmykové skúšky - Arcan test. Skúšobné vzorky boli vzhľadom na svoju geometriu vyrobené vodným lúčom, z dvoch druhov materiálu - duralu a nerezovej ocele. Z nameraných polí deformácií boli určené polia napätí v pružnej oblasti , ktoré boli následne verifikované metódou konečných prvkov.