Jméno :Ing. Vít Sháněl
Název :EXPERIMENTAL AND NUMERICAL TESTING OF THE COMPOSITE PART - VLNOVEC
Autoři :SHÁNĚL V., KULÍŠEK V., PAVLATA P., ZEMAN A., RŮŽIČKA M.
Abstrakt :Příspěvek se zabývá vývojem deformačního členu určeného pro použití v dopravním průmyslu. Cílem je vyvinutí konstrukce z termoplastického kompozitu, která se při značném rázovém zatížení začne postupně bortit a tím zajistí vysokou absorpci energie. To je zajištěno hned několika módy porušování. Mezi ty hlavní patří především lom vláken kompozitu a delaminace vrstev kompozitu. Byly navrženy díly tvaru vlnovců, u kterých je možné využít výhod termoplastické matrice pro tvarování vzorku a spojování dílců (svařování, lepení). Dále byly provedeny numerické simulace tohoto deformačního členu, a to jak vytvoření modelu určeného pro predikci chování, tak i simulace nárazu autobusu opatřeného navrhovaným deformačním členem a posouzení jeho přínosu.