Jméno :doc. Ing. Ivan Němec CSc.
Název :STUDY OF AN IMPACT OF A PLANE INTO A NUCLEAR POWER PLANT CONTAINMENT
Autoři :NĚMEC I., SYCHROVÁ Š.
Abstrakt :Článek je zaměřen na studium možností programového systému RFEM pro analýzu rychlých dynamických dějů. Byla provedena dynamická analýza nárazu letadla do kontejnmentu jaderné elektrárny. Detailně byl zkoumán samotný náraz letadla a především odezva kontejnmentu na zatížení nárazem. Jsou prezentovány výsledky parametrické studie odezev pro různé materiály a tloušťky kontejnmentu a pro různé rychlosti letadla před nárazem. Byl sledován rozsah poškození kontejnmentu a bylo prověřováno, jestli pro dané parametry výpočtu mohlo dojít k úniku radioaktivních látek z kontejnmentu.