Jméno :Ing. Rostislav Lang
Název :DESIGN AND ANALYSIS OF THE MEMBRANE STRUCTURE OF A STADIUM ROOF
Autoři : NĚMEC I., LANG R.
Abstrakt :Článek se zabývá návrhem a výpočtem membránové konstrukce zastřešení stadionu. Pozornost je věnována především problematice optimálního návrhu tvaru membrány (form-finding) z hlediska statického působení, funkčnosti i architektonického vzhledu.
Práce byla zadána s ohledem na záměr firem Ing. Software Dlubal s.r.o. a FEM consulting s.r.o., které spolupracují na vývoji software RFEM, doplnit tento programový systém o modul MEMBRÁNA pro hledání výchozích tvarů membránových konstrukcí.