Jméno :Bc. Jan Poduška
Název :DETERMINATION OF RESIDUAL STRESS IN A POLYMER PIPE
Autoři :PODUŠKA J., HUTAŘ P., ŠEVČÍK M., NÁHLÍK L.
Abstrakt :Pro zpřesnění odhadu životnosti polymerních trubek je klíčové stanovení velikosti residuálních napětí ve stěně trubky. V příspěvku bude prezentována metodika experimentálního stanovení residuálních napětí v extrudované polymerní trubce. Výsledky měření budou korelovány s MKP výpočtem.