Jméno :Ing. Aleš Bílkovský
Název :SERVOMOTOR SELECTION TO DRIVE THE MECHANISM USING ELECTRONIC CAM
Autoři :BÍLKOVSKÝ A., MAREK O., JIRÁSKO P.
Abstrakt :Článek se zabývá výběrem vhodného servomotoru elektronické vačky pro pohon mechanismu. Jelikož elektronická vačka vykonává cyklický pohyb, dochází ke zrychlování a zpomalování mechanismu a elektronická vačka musí zajistit dostatečný moment (sílu) pro daný pohyb. Tento moment je ovlivněn nejen vnějšími silami a dynamickým momentem zátěže, ale také vlastní dynamikou rotoru a použité převodovky.