Jméno :Ing. Ondřej Marek
Název :SIMULATION MODEL OF THE WEAVING MACHINE "CAMEL" FOR DRIVING MOTOR SELECTION
Autoři :MAREK O., BÍLKOVSKÝ A., JIRÁSKO P.
Abstrakt :Tkací stav CAMEL je relativně složitá mechanická soustava, obsahující rotující hmoty, pružné členy, řemenové převody a jiné. Simulační model dokáže usnadnit výběr optimálního pohonu pro určité otáčky stroje nebo interval otáček stroje. Samostatná kapitola je manuální režim, při kterém obsluha stroje potřebuje polohovat stroj do definovaných statických poloh. Při tomto režimu se překonávají pouze statické účinky pružin a ne dynamické účinky pohybujících se hmot. Tento článek se zabývá zejména verifikací simulačního modelu tkacího stavu CAMEL a výběrem optimálního hnacího pohonu pro tkací režim v rozsahu otáček 400-550 ot/min.