Jméno :Ing. Pavel Pokorný
Název :DETERMINATION OF RESIDUAL FATIGUE LIFE OF RAILWAY WHEELSET
Autoři :POKORNÝ P., NÁHLÍK L., ŠEVČÍK M., HUTAŘ P.
Abstrakt :Cílem práce je stanovení způsobu šíření únavové trhliny ve vlakovém dvojkolí. Speciální pozornost bude věnována způsobu stanovení zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy za reálných zatěžujících podmínek. Práce přispěje k bližšímu porozumění únavovému porušování vlakových náprav a ke zpřesnění používaných metodik odhadu zbytkové únavové životnosti.