15.1.2008 - ukončení předběžné registrace účastníků konference. Všichni zájemci o účast na konferenci se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře na www stránkách konference http://aplmech.vsb.cz/ean2008

31.1.2008 - Oznámení o přijetí či nezařazení příspěvku do programu konference, resp. oznámení o přijetí Vaší přihlášky, bude potvrzeno e-mailem.

29.2.2008 - Termín pro odeslání příspěvků a zaplacení konferenčního poplatku. Podrobnosti lze najít zde. Pokyny pro vypracování příspěvků jsou vyvěšeny zde.