Laboratoř mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie

Laboratoř vznikla za podpory projektu FRVŠ 2552/2011/Aa na VŠB-Technické univerzitě Ostrava a umožní studentům získat praktické zkušenosti z oblasti nedestruktivního zkoušení materiálů (NDT), poznat a pochopit základní fyzikální aspekty a mechanické vlastnosti nejmodernějších materiálů používaných v automobilovém, leteckém a jiném průmyslu, jako jsou plasty, kompozity, uhlíkové materiály, lehké slitiny a další. Důvodem podání projektu je absence takové laboratoře na VŠB-TU Ostrava. V současné době na VŠB-TU Ostrava zcela chybí zkušební zařízení, které by umožnilo zařadit do výuky zkoušky mechanických vlastností moderních materiálů, zejména plastů a kompozitů.

Řešitelský kolektiv:

Průběh řešení projektu:

Zkušební stroj TESTOMETRIC M500-50CTVířivoproudý přístroj ETHER NDE VERITOR

Přínos k rozvoji fakulty / VŠ

Přínosem moderního univerzálního zkušebního stroje jako je typ TESTOMETRIC M500-50CT je modernizace obsahu výuky a posílení znalostí našich studentů v oblasti studia mechanických vlastností moderních materiálů (zkoušení kompozitů, uhlíkových materiálů, lehkých kovů a jejich slitin, zkoušení spojů atd). Díky tomuto zařízení získají studenti naší univerzity možnost doslova „osahat“ si moderní zkušební zařízení a především získají přehled o mechanických vlastnostech současných materiálů, které v dnešní technické praxi ve významné míře nahrazují konvenční kovové materiály.