čeština english

KATEDRA PRUŽNOSTI A PEVNOSTI
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STROJNÍ


Pořádá
pod záštitou
Jeho Magnificence

prof. Ing. Ivo VONDRÁKA, CSc.

rektora


a Spectabilis

prof. Ing. Radima FARANY, CSc.

Děkana Fakulty strojní


při příležitosti 60 let založení Fakulty strojní

MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI


Mechanical Structures and
Foundation Engineering 2010


dne 13. září 2010 v Ostravě,
v areálu Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava


Tematické zaměření konference:


Bližší informace

Recenzované příspěvky autorů konference MSFE2010

Závazná přihláška s pokyny se nalézá v souboru msfe2010.doc nebo msfe2010.pdf.
Závaznou přihlášku zašlete do 15. května 2010 poštou, faxem nebo e-mailem.

Šablona příspěvku msfe2010_sablona.doc, případně msfe2010_sablona.pdf.

Informace pro recenzenty soubor doc nebo v pdf souboru.

Seznam účastníku, proces recenze a pokyny k platbě doc a pdf.

Pozvánka na přednášku Rolanda Janči v rámci konference MSFE 2010

Kontakt

Věra HROMÁDKOVÁ
Katedra pružnosti a pevnosti, VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
Česká republika

tel: +420 59 732 3495
+420 59 732 4550
fax: +420 59 691 6490
e-mail: msfe2010@vsb.cz
http://aplmech.vsb.cz/msfe2010