KATEDRA PRUŽNOSTI A PEVNOSTI
A
KATEDRA MECHANIKY

FAKULTY STROJNÍ
VŠB – TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

pořádají

Setkání zástupců ústavů a kateder mechaniky
a kateder pružnosti a pevnosti 2014
z České a Slovenské republiky

Hotel Hukvaldy
HOTEL HUKVALDY, HUKVALDY, 26.-28.5.2014