INFORMACE

Cílem tradičního setkání kateder a ústavů mechaniky a pružnosti a pevnosti je vzájemná výměna zkušeností v oblastech výuky, výzkumu a spolupráce s průmyslem. Účastníci této konference získají přehled o novinkách na zúčastněných pracovištích.

Témata pro prezentaci pracovišť:
 • akreditované studijní programy
 • předměty "mechaniky" vyučované katedrou/ústavem
 • akreditace uceleného 5-letého studijního programu
 • vědecké zaměření pracovišť
 • řešené projekty
 • nejvýznamnější výsledky vědeckovýzkumné činnosti
 • možnosti vzájemné spolupráce
Předpokládá se 30 minutová prezentace včetně diskuze pro každé pracoviště.
Jednací jazyk:
čeština, slovenština
Vložné:

Registrační poplatek je podle zákona číslo 526/90 Sb. na základě předpokládaných nákladů stanoven ve výši 4600,- Kč. Poplatek musí být hrazen bankovním převodem na účet:

ČSOB Ostrava, Holarova 5, 702 00, Ostrava 1, ČR
č.účtu: 127089559/0300
IBAN: CZ23 0300 0000 0001 2708 9559
SWIFT: CEKOCZPP
variabilní symbol: 3391404
specifický symbol: …… (ID účastníka)

Originální ID bylo zasláno automaticky každému účastníku při registraci na setkání. Při hromadné platbě na platebním příkazu, prosím, uveďte v poznámce pro příjemce všechna ID účastníků, za které je poplatek hrazen. Registrační poplatek zahrnuje ubytování,stravování a vložné. Součástí vložného jsou organizační náklady konference, náklady na občerstvení a doprovodné akce v rámci konference. Přímo v hotelu Hukvaldy je možno využít wellness (max.1 hod/den zdarma). V případě neúčasti účastníka nebude poplatek vrácen, je však možné vyslat zástupce. Setkání zástupců kateder a ústavů se mohou zúčastnit i doprovázející osoby. Jejich program a rozsah požadovaných služeb je nutno dohodnout zvlášť s organizátory konference, dohodnutý poplatek bude uhrazen v hotovosti v místě konání konference.

Důležité termíny:

7. dubna 2014 - registrace účastníků. Všichni zájemci o účast na setkání se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře na www stránkách http://aplmech.vsb.cz/sk2014/

22. dubna 2014 - dokončení závazné registrace vyplněním požadavků na stravu a ubytování na webu a uhrazení konferenčního poplatku.

Organizační výbor:
 • Radim Halama
 • Jiří Podešva
 • Věra Hromádková
 • Lucie Gurková