SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ

Aktuální počet přihlášených účastníků je 31.

Jméno Pracoviště
prof. Ing.
Bocko Jozef
CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
doc. Ing.
Cirkl David
Ph.D.
Technická univerzita v Liberci
Ing.
Ďuriš Rastislav
PhD.
Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Katedra aplikovanej mechaniky
Bc.
Gurková Lucie
ÚGN AV ČR, v.v.i.
doc. Ing.
Halama Radim
Ph.D.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pružnosti a pevnosti
prof. Ing.
Horyl Petr
CSc., dr.h.c.
VŠB-TU Ostrava, FS, katedra mechaniky

Hromádková Věra
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pružnosti a pevnosti
doc.Ing.
Hučko Branislav
PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav aplikovanej mechanniky a mechatroniky
Ing.
Karásek Tomáš
Ph.D.
VŠB - TU Ostrava, IT4Innovations
Prof.Ing.
Konvičková Svatava
CSc.
České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
prof. RNDr.
Kotoul Michal
DrSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakluta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Doc. Ing.
Kutiš Vladimír
PhD.
FEI STU v Bratislave
prof. Ing.
Laš Vladislav
CSc.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Prof.Ing.
Murín Justín
DrSc.
FEI STU v Bratislave
doc. Ing.
Naď Milan
CSc.
Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Katedra aplikovanej mechaniky
Ing.
Návrat Tomáš
Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
doc. Ing.
Pástor Miroslav
Ph.D.
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
doc. Ing.
Petríková Iva
Ph.D.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra mechaniky, pružnosti a pevnostii
prof. Ing.
Petruška Jindřich
CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
doc. Ing.
Podešva Jiří
Ph.D.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechaniky
RNDr.
Rebok Tomáš
Ph.D.
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Centrum CERIT-SC
Prof. Ing.
Růžička Milan
CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
doc. Ing.
Řezníček Jan
CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, odbor pružnosti a pevnosti
doc. Ing.
Sapietová Alžbeta
PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, SjF, Katedra aplikovanej mechaniky
doc. ing.
Soukup Josef
CSc.
Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra strojů a mechaniky
Ing.
Středová Doubravka
Ph.D.
Univerzita Pardubice, DFJP, KMMČS
prof. Ing.
Šimčák František
CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Ing.
Tomek Petr
Ph.D.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra mechaniky, materiálů a části strojů
doc. Ing.
Vaško Milan
PhD.
Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej mechaniky
doc. Ing.
Vimmr Jan
Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
doc. Ing.
Žiaran Stanislav
CSc
Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta , Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky