Anotace: Výzkum a vývoj osteosyntézy pomocí zevní fixace. Vývoj implantátu, operačního setu a instrumentária pro zabezpečení operací zlomenin a řešení deformit kostí pomocí externí fixace. Vývoj použití nových rengentransparentních materiálů s vyšší baktericitou a biokompatibilitou.

Seznam podporovaných projektů ve výzkumu a vývoji na rok 2011 ve veřejné soutěži TIP - resortního programu Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/dokument83233.html.

Informace o projektu na IS VaVaI.

Články

FRYDRÝŠEK, K., KOŠTIAL, P., BARABASZOVA, K., KUKUTSCHOVÁ, J.: New ways for Designing External Fixators Applied in Treatment of Open and Unstable Fractures, In: World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X (print version) ISSN 2010-3778 (electronic version), vol. 7, 2011, issue 76, 2011, pp.639-644.

FRYDRÝŠEK, K.: Connection of FEM with the Simulation-Based Reliability Assessment Method in Technical Practice, COMPUTATIONAL MECHANICS 2011.

Janečka M., Frydrýšek K., Pleva L., Rojíček J., Klučka R., Sivera M.: Numerical Solution of External Fixator for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum, COMPUTATIONAL MECHANICS 2011.

FRYDRÝŠEK, K.: Probabilistic Approaches Used in the Solution of Design for Biomechanics and Mining, p. 304, In: Bérenguer, Ch., Grall, A., Soares, C., G.: Advances in Safery, Reliability and Risk Management, ISBN 978-0-415-68379-1, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London, UK, 2012, pp.1900-1905.

Sládeček V., Palacký P., Opluštil J., Frydrýšek K.: Hybridní aktuátory s krokovými motorky/ Hybrid Actuators with Stepper Motors. In 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering, Brno, Czech Republic, pp. 1049-1041, 2012, ISBN 978-80-214-4514-7.

PLEVA Leopold: Zevní fixace v traumatologii. Ostrava: Cicero, 1992

Prezentace

FRYDRÝŠEK, K.: NEW WAYS FOR DESIGNING OF THE EXTERNAL FIXATORS INTENDED FOR THE TREATMENT OF OPEN AND UNSTABLE FRACTURES IN TRAUMATOLOGY.

Martin JANEČKA, Karel FRYDRÝŠEK, Leopold PLEVA, Jaroslav ROJÍČEK, Richard KLUČKA, Milan SIVERA: Numerical Solution of External Fixator for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum.

Patenty a funkční vzorky

Rengentransparentni upinaci prvek pro uchyceni dratu ke kruhu u fixatoru 171-21-12-2011-F

Rengentransparentni upinaci prvek pro spojeni kruhu 170-21-12-2011-F

Rentgen transparentni upinaci prvek pro spojovani tyci 184_22-12-2011_F

Kostial-Ruziak-Jancikova

Práce studentů

Bc. Gűnther THEISZ: PASIVNÍ KOLENNÍ MOTODLAHA V TRAUMATOLOGII

Bc. JOŘENEK Jaroslav: EXTERNÍ FIXÁTOR PRO PELVIS A ACETABULUM.

Bc. JOŘENEK Jaroslav: Biomechanika – Externí fixátor pro pelvis a acetabulum (diplomová práce).

Faksa Lukáš: Analýza vnitřních silových účinků v zevním fixátoru (bakalářská práce) + přílohy zde.

Bc. Jakub Řehák: Návrh a realizace vybraných pohonů s krokovými motory (diplomová práce).

Fotografie

Galerie fotografií zevních fixátorů.

Galerie fotografií produktů firmy ProSpon.

Galerie fotografií z exkurze ve FN Ostrava.

Videa

Exkurze ve FN Ostrava video 1

Exkurze ve FN Ostrava video 2

Exkurze ve FN Ostrava video 3

Exkurze ve FN Ostrava video 4

Video pohyb motodlah

Řešitelský tým
jméno: email: organizace:
Ing. Luboš ŽILKA lubos.zilkamedin.cz MEDIN a.s.
doc. MUDr. Libor PAŠA, Ph.D. l.pasaunbr.cz; l.pasaseznam.cz ÚN Brno
doc. MUDr. Leopold PLEVA, CSc. leopold.plevafnspo.cz FN Ostrava
doc. Ing. Karel FRYDRÝŠEK, Ph.D., ING-PAED IGIP karel.frydrysekvsb.cz VŠB-TUO
Ing. Zdeněk Čejka zdenek.cejkaprospon.cz ProSpon spol. s.r.o.

Schůze projektu MPO:
FNO 23.6.2011
Schůze 17.1.2012
Schůze (Rojíček) 1.2.2012
Schůze 16.2.2012
Schůze VŠB
Schůze (Medin) 28.3.2012
Schůze (Rojíček) 28.6.2012
Schůze (FNO) 29.6.2012
Schůze 26.9.2012
Zápis ze setkání účastníků projektu: Zevní fixace 5.11.2012

Další dokumenty:
Vliv velikosti otvorů + obrázek
Orientační analýza vlivu rozměrů kruhu s profilem I

Kontaktní informace na členy řídících týmů; kontakty na doktory FNO.

Nové kontakty na doktory.

Správa webu:Ing. Josef Opluštil